Hærofficerer i 300 år: Historisk rids og en aktuel debat

Da Hærens Officersskole for nylig fejrede hærofficersuddannelsens 300-års jubilæum, var det, der fyldte i medierne, ikke skolens jubilæumsbog, men skolechefens forflyttelse. Det er synd. Oberstens synspunkter kommer også til udtryk i bogen, som er værd at læse. For historien og for debatten.

Det er ikke blot en bog om antallet af timer og vægtningen af fag. Det er det mindste. Det er et stykke danmarkshistorie, der fortæller om krige, national selvforståelse og ændringer i sociale skel. Fra dengang officerer var adelens sønner, til hvervet blev et valg. Ikke for dem, der havde lyst, men for dem, der havde evnen.

Bogen rummer en åben kritisk kommentar fra oberst Eigil Schjønning til den kommende, drastiske omlægning af officersuddannelsen. Derfor kan det også undre, at bogen ikke har fået mere opmærksomhed. At han sagde det i en tale på Hærens Officersskole, kostede ham jobbet. Men han måtte åbenbart gerne skrive det, for bogen er udgivet med støtte fra blandt andre Hærens Operative Kommando.

Læs hele anmeldelsen på Krigeren.dk.