Formidling & foredrag

Artikel: Hybride aktiviteter i grænseland?

I årets sidste udgave af HPRD’s magasin RESERVEN har Jeanette Serritzlev en artikel i, hvor hun diskuterer migrantkrisen i Belarus som en hybrid trussel. Pointen i artiklen er, at grænsesituationen kan være med til at (re)definere begrebet. Fra artiklen: “Mens verdens øjne vender sig mod grænsen mellem Belarus og Polen, sker der potentielt en redefinering […]

Read More

Forsvarspolitisk konference på Christiansborg

Fredag den 26. november 2021 var der høring i Forsvarsudvalget om forsvarets fremtid, hvor Jeanette Serritzlev og Hans Peter Michaelsen udgjorde moderatorteamet. Forsvarsudvalget var vært ved arrangementet, der også var blevet til i samarbejde med Folk & Sikkerhed, Weibel Scientific og Ingeniørforeningen IDA. Det primære formål med høringen er at belyse og debattere, hvordan dansk […]

Read More

Indlæg på HPRD’s sikkerhedspolitiske seminar 2021

HPRD afholder hvert år et sikkerhedspolitisk seminar, der i år gik under temaet ‘Efterretningers betydning for dansk sikkerhedspolitik’. Jeanette Serritzlev var inviteret til at holde et oplæg om FE’s Risikovurdering som praktisk redskab i en hverdag som analytiker. Baggrunden for oplægget var en artikel i Reserven i anledning af udgivelsen af Risikovurderingen for 2020. Risikovurderingen […]

Read More

Artikel: Hvordan opbygger vi psykologisk modstandskraft?

KOGNITIV ROBUSTHED: Kognitiv robusthed handler om graden af psykologisk modstandskraft over for påvirkning fra f.eks. fremmede magter. Forskellige lande har forskellige tilgange til at ruste befolkning som helhed og væbnet personel, men det er ikke uden udfordringer og dilemmaer. I Reserven 03/2021 har Jeanette Serritzlev bidraget med en artikel om psykologisk modstandskraft. Artiklen kan læses […]

Read More
Christiansborg

Høring om hybride trusler på Christiansborg

Onsdag den 9. juni 2021 var der høring om hybride trusler på Christiansborg, hvor Jeanette Serritzlev deltog som paneldeltager. Arrangementet gennemførtes i et samarbejde mellem Forsvarsudvalget og Udenrigspolitisk Selskab, foreningen Folk & Sikkerhed samt IDA Militærteknik, IDA Ingeniørforeningen i Danmark. Læs Jeanette Serritzlevs indlæg her. Du kan læse mere om hele arrangementet her.

Read More

Indlæg: Fortællingen om Forsvaret skal styrkes

HPRD’s magasin RESERVEN er på gaden med et indlæg af Jeanette Serritzlev, hvor hun advokerer for, at Fortællingen om Forsvaret skal styrkes over for det omgivende samfund, hvor Forsvaret ikke er lige så præsent i dagligdagen som tidligere. Indlægget er i RESERVEN 02/21 og ligger desuden på HPRD’s hjemmeside. Foto: Rasmus Christopher Franck, Forsvarsgalleriet.

Read More