Den gode krig?

Mikkel Vedby skriver godt og er engageret i sit emne. Men blandingen af fortællende journalistik, citater fra artikler og egne interview giver sammen med meningsmålingerne hist og her ikke et så systematisk overblik over indsatsen i Helmand, som man kunne ønske.

”Den gode krig” handler om dansk indsats fra hold 1 i Helmand i 2006 til hold 10, der tog af sted i august 2010. Det er dog ikke så meget en bog om patruljerne i Green Zone, som det er om det politiske spil, der udspiller sig indenrigspolitisk såvel som mellem de samarbejdende nationer. Derudover forholder bogen sig løbende til udviklingen i befolkningens syn på krigen.

Bogen er relativt kronologisk opbygget og trækker på såvel artikler og rapporter som på interview. Bogen inddrager fortællende træk og har andre steder mest præg af ét langt debatindlæg. Derfor er der selvfølgelig heller ikke de samme krav til strukturering af stoffet og systematik i brugen af kilder; men da den samtidig i pressematerialet foregiver at være ’den første samlede fremstilling af både kampene i Afghanistan samt (forlagets sprogfejl, red.) deres strategiske og politiske beslutning’, finder jeg de løstrevne citater fra diverse artikler for vilkårligt valg, og det samme med interviewene.

Læs hele anmeldelsen på Krigeren.dk.