Boganmeldelse: Breve mellem front og hjem i 1864

Selv om Dybbøl i 1864 synes langt væk, selv om våbnene, soldaterne og kampene var anderledes, er noget alligevel uafhængigt af tid og fjendesituation. Nemlig ængstelsen hos familien hjemme og soldatens ønske om at mindske den.

Af Jeanette Serritzlev

Waldemar Weitemeyer er nyuddannet cand.polyt., da han i december 1963 kommer til fronten i Slesvig som officersaspirant i feltartilleriet. Han er da 23 år. Familien er i København, og kommunikationen mellem dem foregår selvsagt ikke via Facebook eller velfærdstelefoner, men via breve. Mange breve.

Læs hele anmeldelsen på Krigeren.dk her.