Webinar: Fake news & kildekritik

Fake news. Fra: Pixabay.com

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker afholder den 6. april 2022 et onlineseminar om fake news og kildekritik set fra forskellige vinkler. Jeanette Serritzlev deltager med en sikkerhedspolitisk vinkel.

Fra omtalen af webinaret:

Kildekritik er en klassisk disciplin inden for vores fag og er en helt central del af vores samtale med studerende og forskere om god forskningspraksis. Det er et redskab til at luge ud i halve sandheder og udeklarerede forud-antagelser i vores kilder.

Men hvad stiller vi op, når løgnen professionaliseres? Når kilderne ikke blot pynter lidt på sandheden men helt bevidst vildleder og lyver for at fremme bestemte dagsordner og ovenikøbet er villige til at kaste en masse (stats)finansiering og teknologi efter dette bedrag? Og hvordan klæder vi vores studerende og forskere på til at skelne, så de undgår at blive en brik i et nogle gange nøje koordineret spind af løgne?

Læs hele omtalen og programmet her.