Nyt tidsskrift om påvirkning og desinformation

Forsvarsakademiets påvirkningsnetværk står bag et temanummer om desinformation og påvirkningsoperationer i POLITICA, der udkom i maj 2023.

Jeanette Serritzlevs bidrag handler om russisk påvirkning i Danmark og forsøger at sætte Ruslands anvendelse af påvirkning uden for Rusland i en større kontekst, idet det er et middel til at opnå udenrigspolitiske strategiske mål. Det sker fx ved at skabe splid i Vesten. Det opnår Rusland blandt andet ved moderne propagandaprincipper om at distribuere budskaberne konstant, massivt og gentagende. Artiklens argument er, at russisk påvirkning kan nå danske mediebrugere på flere måder og på tværs af platforme.

Hele nummeret kan læses her: https://tidsskrift.dk/politica/issue/view/10047/1907