Let introduktion til Afghanistan: Fredrik Barth: Afghanistan og Taleban

Af Jeanette Serritzlev 

Alliancer er til forhandling. Kun slægtsbånd og ærekodeks er uforanderlige størrelser i pashtunernes selvforståelse. Fredrik Barths lille bog “Afghanistan og Taleban” er let tilgængelig og hurtigt læst.  

Bogen, der ifølge det danske forord uddeles til norske soldater før udsendelse, giver en fin introduktion til Afghanistan og særligt pashtunerne, som både er dem, vi kæmper med og mod i Helmand. Pashtunerne udgør størstedelen af de afghanere, der bor i området, og det er ligeledes deraf, Talebanbevægelsen udspringer.  

For at forstå såvel den afghanske bonde som militsleder er det nødvendigt at forstå ’pashtunwali’; det pashtunske æreskodeks, der bl.a. sætter rammen for, hvordan en god pashtuner behandler en gæst, ven som fjende, og hvordan han behandler og beskytter sin hustru. 

Bogen har i sin danske oversættelse fået et intenderet forord af Lasse Ellegaard. Det er synd og skæmmer en ellers nøgtern beskrivelse af afghanernes selvforståelse og af anarki i praksis, som det foregår i grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan. 

Bogen havde stået sig bedre ved at udelade dette, men det skal ikke komme forfatteren til last.  

Barths bog er blevet vel modtaget i anmeldelserne; måske fordi der er langt imellem relevante bøger. Den kan indiskutabelt anbefales, men når ikke i omtale af landets historie og politiske forhold i nærheden af Viggo Fischers glimrende, men desværre alt for oversete cirka fem år gamle bog “Afghanistan – besættelse, borgerkrig, befrielse”.   

Derfor: Læs Barth – men læs også Fischer. Der er stadig plads til flere bøger om Afghanistan hos de danske boghandlere.

Fredrik Barth:
Afghanistan og Taleban
Hovedland
111 sider
Ca. 140 kr.