Jeanette Serritzlev modtager Hjemmeværnets Fortjensttegn

I sidste uge overrakte chefen for Hjemmeværnsskolen, oberst Jens Sund Jeanette Serritzlev Hjemmeværnets Fortjensttegn med følgende motivation:

Jeanette har i mange år fungeret som instruktør og lærer ved Hjemmeværnsskolen – både ifm. informationsuddannelserne, på chefkurser og i det seneste år som kursusleder på det sikkerhedspolitiske kursus. Det er bl.a. Jeanette fortjeneste, at det sikkerhedspolitiske kursus er en attraktiv uddannelse for ansatte, hjemmeværnssoldater, personel i reserven og eksterne deltagere.

Jeanette fremstår i undervisningssituationer som en glimrende ambassadør for Forsvaret og Hjemmeværnet med sit smittende engagement og altid velforberedt undervisning.

Jeanette er derfor en værdig modtager af Hjemmeværnets Fortjensttegn.

Læs artiklen på Hjemmeværnsskolens hjemmeside her.