Forsvarspolitisk konference på Christiansborg

Fredag den 26. november 2021 var der høring i Forsvarsudvalget om forsvarets fremtid, hvor Jeanette Serritzlev og Hans Peter Michaelsen udgjorde moderatorteamet.

Forsvarsudvalget var vært ved arrangementet, der også var blevet til i samarbejde med Folk & Sikkerhed, Weibel Scientific og Ingeniørforeningen IDA.

Det primære formål med høringen er at belyse og debattere, hvordan dansk forsvar fremadrettet kan og bør indrettes, organiseres og udvikles med øje for den nuværende og forventeligt fremtidige sikkerhedspolitiske situation.

Hele seancen kan genses her: https://mobiltv.ft.dk/video/20211/fou/tv.7457.