Boganmeldelse: Det danske Pearl Harbor

”Det er også min hær.”

Bogen er ikke ny; budskabet ej heller. Alligevel sætter bogen nogle tanker i gang. Man kan være enig eller uenig, men ikke ligeglad med oberst Lars Møller i bogen ’Det danske Pearl Harbor – Forsvaret på randen af sammenbrud’.

Bogen udkom for omtrent lige så lang tid siden, som det ville tage at bestille og modtage tre omgange computermus – for nu at bruge Lars Møllers eget eksempel. Eksemplet går på, at han som chef for Hærens Kampskole oplevede, at det tog 7½ måned, fra skolen bestilte en mus hos forsvarets koncernfælles it-tjeneste, til musen var fremme hos brugeren.

’Det danske Pearl Habor’ handler i høj grad om reorganiseringen af forsvaret i forbindelse med forrige forlig. Ovennævnte eksempel er kun ét i en lang række, som forfatteren opridser.

Lars Møller skriver mange gange, at han ikke kritiserer den enkelte medarbejder, der blot løser sit arbejde. Han kritiserer en struktur, der strider mod sund fornuft, og som skaber mudrede kommandoveje og lemfældig sagsbehandling.

Læs hele anmeldelsen på Krigeren.dk.